Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Tôi cũng đã mua 1 bình như vậy nhưng sử dụng thấy chưa được như quảng cáo là giữ nhiệt tốt nhất khoảng 12 h chứ đến 24 tiếng là nước chỉ ẩm ẩm thôi