Bình giữ nhiệt 500ML và bình giữ nhiệt cà phê 510ml hiển thị nhiệt độBình giữ nhiệt 500ML và bình giữ nhiệt cà phê 510ml cute hiển thị nhiệt độ
Có thể giữ nhiệt từ 6-12 tiếng luôn nha.
#trending #binhgiunhiet #lygiunhiet #shorts

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *