Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Bình giữ nhiệt này không nên dùng, nó rất nhanh hỏng. Vì nó giữ nhiệt được có 5 lần khi cho nước vào. Mặc dù tôi không làm rơi hay làm có tác động vật lý nào.