Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. @Đàm Đức Review  tôi nói thật ông review bớt bớt xàm lại, như trường hợp cái phích cắm này max xàm, họ tặng kèm đầu chuyển đổi rồi còn muốn thế nào

  2. Đàm đức :ổ cấm 3 đầu, ko thích
    Trừ 1điểm ,tôi biết tại sao người ta cho thêm cái ổ này rồi
    Tôi: thế ôg trừ xong ko cộng lại à ông biết rồi đây