Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Thích quá nhưng không biết làm sao mua được nhỉ, Shop hàng Nhật hướng dẫn cách mua cho tôi với. Tôi đã đăng ký nhưng không biết là đăng ký là sao, nếu đăng ký mua thì tôi đăng ký mua 3 cái cỡ như trên nhưng giữ nhiệt nước nóng để pha trà