Bình Giữ Nhiệt VS4KSO (Thử Inox 304 Của Bình Xem Có Đúng Không?)Dùng dung dịch thử inox 304 chuyên dụng để kiểm tra xem mặt trong bình có đúng là Inox 304 như nhà sản xuất khai báo không.

00:00 – Bắt đầu
00:07 – Mặt trong bình làm từ inox 304 (Theo nhà sản xuất).
00:14 – Dung dịch thử inox 304 chuyên dụng.

Thử inox 304 bằng dung dịch trong video có chính xác không? Bạn hãy xem video hướng dẫn thử:

00:25 – Vị trí bạn nên nhỏ dung dịch vào để thử.
00:53 – 3 phút, dung dịch chưa đổi màu, chứng tỏ đây là inox 304.
01:14 – 4 phút, dung dịch cũng vẫn chưa đổi màu, rất chắc chắn đây là inox 304.
01:24 – Cũng không thấy có vết rỉ sét sau khi lau khô.

Nếu không phải inox 304:

Thì trước khi đồng hồ điểm 3 phút là bạn sẽ thấy dung dịch đã bắt đầu đổi màu nâu nhẹ rồi.
Đồng hồ điểm 4 phút thì dung dịch đổi màu nâu rõ rệt.
Sau đó, lâu khô sẽ có vết rỉ sét trên bề mặt inox.

Link thông tin sản phẩm:

Xem tất cả các bình giữ nhiệt:

Nếu sản phẩm hết hàng, bạn có thể xem những sản phẩm mới nhất của chúng tôi luôn được cập nhật tại đây:

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *