Bình Ủ Cháo Cao Cấp Giữ Nhiệt 16 Giờ 1000ml 5 LớpHiệu suất nhiệt cách điện nhỏ hơn 24 giờ
Loại chai: Chân không
Số mô hình: Thermos Food
Tính năng: Sinh thái thân thiện
Drink bottle capacity: 800ml 1000ml
Sản xuất: Phích chân không
Hình dạng: Thẳng Cup

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.