C6-07 – nhiệt độ bầu ướt của không khí ẩm| Công nghệ chế biếnNhiệt độ bầu ướt của hỗn hợp không khí – hơi nước (không khí ẩm). Đo bằng cách cho dòng khí thổi tốc độ 5m/s qua đầu đo nhiệt độ đã được bao với lớp vải thấm nước nối với một bình chứa nước. Tốc độ không khí (chưa bảo hòa) làm cho nước xung quanh đầu đo bốc hơi nhanh, làm cho không khí chung quanh đầu đo có bao vải ướt bảo hòa với hơi nước (ẩm tương đối = 100%). Nhiệt cảm biến trong không khí thổi qua chuyển thành ẩn nhiệt bốc hơi của nước, nên nhiệt độ xung quanh đầu đo có bao với vải ướt sẽ nhỏ hơn nhiệt độ không khí thổi vào. Khi trạng thái thí nghiệm ổn định ta đọc được nhiệt độ bầu ướt. Nhiệt độ bầu ướt luôn nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng nhiệt độ bầu khô. Khi không khí thổi qua đã bảo hòa (ẩm tương đối = 100%) thì nhiệt độ bầu ướt và bầu khô sẽ bằng nhau.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *