Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Tư vấn tệ quá, đây là cây cọ nè, cầm cây cọ là biết rồi, nói đây là cây cọ nè chị vậy? Cái quan trọng thì không nói.
    Chấm nước trong chén là cái máu què gì ? Nước gì sao không nói ra rõ ràng, vậy mà cũng tư vấn làm clip

  2. Axit sufuric đậm đặc có thể phá huỷ sơn rất dễ.
    Bạn nên tìm cách làm cho minh bạch, phá tan nghi ngờ trò mèo, rằng:
    1/ chắc gì sơn có sẵn trên cây nhôm đã là sơn dầu, sơn sắt, sơn gỗ thật!
    2/ chắc gì sơn đã đủ lâu để bám chêt trên vật biểu diến, vì sơn mới phết 1 đôi ngày vẫn dễ bong ra hơn. Nghĩa là sơn cũ rích thì thua.