Cải Lương Hài | Ông Bầu Rửa NhụcCải Lương Hài | Ông Bầu Rửa Nhục
Nghệ Sĩ: Bảo Chung, Thanh Hằng, Việt Anh, Hồng Nga, Linh Tâm, Phước Sang, Hữu Châu, Mai Sơn, Lý Sự, Thạch Tuyền, Thành Chiến, Kiều Lan, Đình Trực, Chí Mai
Subscribe us at:
www.youtube.com/c/blueoceanmusictv
Visit at www.blueoceanmusic.us
#haikich #hàikịch #cảilương #cailuonghai #ongbauruanhuc #baochung #thanhhang #hongnga

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Nghe tuồng này tôi nhớ lúc năm 80 có đoàn hát về quê tôi hát được một tuần mưa suốt các người trong đoàn phải xuống sông mò hến ăn . Cá sặc tôi bán có 1000 đồng mà cũng chê mắc . Cuối cùng đoàn rã do không có tiền trả nợ nên bị siết đồ .