DIY TUTORIAL – Làm túi đựng bình nước bằng dây macrame – How to do macrame water holder bagYou can do by yourself ❤️❤️❤️

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Cảm ơn video hướng dẫn rất cụ thể của bạn nè. Mình đang tìm cách làm thì xem đc video này bổ ích quá.

  2. Nếu mình muốn làm bình nước to hơn, thì phải thêm dây hay thắt khoảng cách của các mắc ra dài hơn tí nữa ạ