Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Nếu muốn bảo quản Hồng trà đang nóng để sau pha từng ly thì chất lượng trà trong bình ủ sau 3,4 tiếng có bị thay đổi ko ạ, thank