Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Mình mua về, lấy chậu xả nước vào,pha 50/50 nước trong bọc với nước máy thả ra luôn. 15 phút sau thả cá mái vào luôn. Sáng nó đẻ luôn ???????

  2. Giờ màu mè thôi chứ hồi mình học cấp 1 cá 7 màu cá đá xiêm toàn mua về quăng vô nc máy chả xử lý gì vẫn đá ầm ầm

  3. Tại sao hả bạn yêu gõ cửa và đi phơi rồi khi em bỏ vào hồ nước lá bài nó lại bị đục là sao vậy ăn