Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Vậy bạn thấy bình giữ nhiệt của ĐMX xài được không?? Xài lâu thì lúc chế nước nóng khi cầm có bị nóng không bạn ???