Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Vậy bạn thấy bình giữ nhiệt của ĐMX xài được không?? Xài lâu thì lúc chế nước nóng khi cầm có bị nóng không bạn ???