Terms & Conditions

Cảm ơn bạn đã ở đây và tìm hiểu về Cộng Đồng Review Sản Phẩm – Hôm Nay Mua Gì?

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

 • Tại Hôm Nay Mua Gì bạn có quyền đăng bài lên trang web
 • Có quyền tương tác trên web, bình luận, đánh giá các bài viết trên trang web (bình luận, đánh giá có văn hoá)
 • Góp ý cho BQT để cộng đồng phát triển một cách tốt hơn, lớn mạnh hơn
 • Có quyền đặt link Affiliate, link trỏ về website khác, trỏ về kênh Youtube, mạng xã hội của bạn

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

 • Đảm bảo nội dung bạn viết là chất lượng, không vi phạm chính sách của Nhà Nước
 • Đảm bảo sản phẩm, dịch vụ bạn giới thiệu không vi phạm chính sách quảng cáo trực tuyến
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung của bạn đã tạo ra
 • Không Spam trên cộng đồng
 • Không chia sẻ lại nội dung đã đăng trên cộng đồng
 • Nội dung không được phép Copy từ trang web của người khác (web của bạn thì được)

QUYỀN LỢI CỦA BQT

 • Chúng tôi có toàn quyền quyết định việc nội dung của bạn có thể đăng trên web hay không
 • Nếu nội dung bài đăng của bạn không phù hợp với cộng đồng, chúng tôi có quyền xoá mà không cần thông báo đến bạn.
 • Chúng tôi có toàn quyền quyết định giao diện trang web
 • Chúng tôi có quyền thêm hoặc xoá các thông tin trên web
 • Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bài viết của bạn
 • Nếu bài viết của bạn bị phát hiện là copy từ trang web khác, chủ trang web yêu cầu xoá bài viết của bạn, chúng tôi có quyền xoá nội dung của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ