Thử Nghiệm Khả Năng Giữ Nước Lạnh Của Bình Giữ Nhiệt Inox 304 VS4KSOVideo này thử nghiệm khả năng giữ nước lạnh của bình giữ nhiệt inox 304 VS4KSO.

0:00 – Bắt đầu
00:32 – Bắt đầu, 8ºC
00:58 – 1 tiếng, 10ºC
01:25 – 2 tiếng, 11ºC
01:55 – 3 tiếng, 11ºC
02:22 – 4 tiếng, 13ºC
02:45 – 5 tiếng, 15ºC
03:09 – 6 tiếng, 15ºC
03:38 – 7 tiếng, 16ºC
03:58 – 8 tiếng, 17ºC
04:23 – 9 tiếng, 17ºC
04:49 – 10 tiếng, 18ºC
05:10 – 11 tiếng, 18ºC
05:35 – 12 tiếng, 19ºC
05:55 – 24 tiếng, 23ºC

Ngoài ra, Suppdy còn có video thử nghiệm chất lượng inox của bình:

Link thông tin bình:

Xem tất cả bình giữ nhiệt ở Suppdy:

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *