Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Khoảng giữa của vỏ và lõi bình là môi trường chân không, ko dẫn nhiệt, ko dẫn điện, phần nhiệt bị thất thoát là do phần mối nối ở gần miệng bình và nắp bình