Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Binh đẹp LHC 4267 dể uống nhưng lại không có lọc trà, nhưng để ống hút vào thì rất tuyệt và chiếc nắp nhỏ không rơi ra ngoài, nên thuận lợi không cần một tay cầm nắp một tay cầm bình uống.