(VTC14)_Chưa phát hiện bình giữ nhiệt Trung Quốc chứa kim loại nặng vượt ngưỡng(VTC14) – Cục An toàn Thực phẩm phối hợp với Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia tiến hành lấy 5 mẫu bình đang bán trên thị trường tự do và 3 mẫu bình đã được công bố chất lượng sản phẩm để kiểm định. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 5 mẫu bình đang bán trên thị trường tự do có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép. Ba mẫu bình đã được công bố chất lượng sản phẩm kết quả cho thấy không phát hiện hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *